Oferta Dla górnictwa

Przyjmiemy spawaczy i ślusarzy

Dobre warunki finansowe!

Kontakt: tel.  +48 32 422 75 72

Dla górnictwa

Wykonujemy kompleksowe dostawy wraz z montażem oraz remonty kapitalne maszyn
i urządzeń zakładów przeróbczych:

 • zbiorniki węgla i kamienia
 • drogi transportowe, mosty przenośnikowe, samowyładowcze, pomosty
 • przesuwnice i wywrotnice wagonowe
 • załadownie
 • osadzarki miałowe
 • wzbogacalniki DISA
 • kruszarki i młyny
 • osadniki mułowe DORR

 

 

 

 

 

 

 • przesiewacze, ruszty, sita
 • przenośniki taśmowe
 • podnośniki kubełkowe
 • podajniki wibracyjne
 • maszyny flotacyjne
 • hydrocyklony
 • komorowe prasy filtracyjne
 • stalowe wieże wyciagowe
 • nadszybia
 • koła linowe
 • stacje odwadniania
 • urządzenia zakładów przeróbki mechanicznej