Oferta Dla energetyki

Przyjmiemy spawaczy i ślusarzy

Dobre warunki finansowe!

Kontakt: tel.  +48 32 422 75 72

ZMIANA SIEDZIBY NA MIKOŁÓW

Uwaga: od 01.07.2017r. zmiana siedziby firmy Carbo-Eco Sp. z o.o.:

43-190 Mikołów; ul. Żwirki i Wigury 65e

Dla energetyki

Dla energetyki zawodowej i ochrony środowiska realizujemy następujące zadania:

  • zakłady odsiarczania węgla
  • zakłady wzbogacania miałów energetycznych
  • instalacje nawęglania
  • instalacje odżużlania
  • rurociągi wody i sprężonego powietrza
  • urządzenia oczyszczalni ścieków
  • obiekty o konstrukcji stalowej