Oferta Dla energetyki

Dla energetyki

Dla energetyki zawodowej i ochrony środowiska realizujemy następujące zadania:

  • zakłady odsiarczania węgla
  • zakłady wzbogacania miałów energetycznych
  • instalacje nawęglania
  • instalacje odżużlania
  • rurociągi wody i sprężonego powietrza
  • urządzenia oczyszczalni ścieków
  • obiekty o konstrukcji stalowej