Realizacje rozpoczęte

Przyjmiemy spawaczy i ślusarzy

Dobre warunki finansowe!

Kontakt: tel.  +48 32 422 75 72

ZMIANA SIEDZIBY NA MIKOŁÓW

Uwaga: od 01.07.2017r. zmiana siedziby firmy Carbo-Eco Sp. z o.o.:

43-190 Mikołów; ul. Żwirki i Wigury 65e

Realizacje rozpoczęte

 

JSW Pniówek Remont konstrukcji w części płuczki ob. 3.3 w ZPMW Pniówek – etap III 
JSW Knurów Zabudowa zagęszczacza lamelowego w ZPMW JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów 
PG Silesia Umowa ramowa świadczenia usług w zakresie bieżących robót remontowych maszyn i urządzeń oraz instalacji wodno-mułowej
JSW Pniówek Wykonanie remontu pomieszczeń obsługi urządzeń załadowczych węgla ob. 5.1 w ZPMW KWK Pniówek
JSW Szczygłowice Modernizacja węzła odwadniania koncentratu flotacyjnego i odpadów poflotacyjnych dla JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice
JSW Budryk Wymiana leja wylotowego kruszarki Bradford wraz z zestawem rolek podporowych oraz remont napędu
JSW Knurów Remont kruszarki udarowo-pierścieniowej 1000x1000 w ZPMW JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów
JSW Knurów Remont przenośników kubełkowych dla JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Zadanie 1 – Remont przenośnika kubełkowego B-800 Ruch Knurów
JSW Borynia Demontaż, transport i składowanie urządzeń prasy filtracyjnej z Ruchu Jastrzębie na Ruch Borynia
TAURON Sobieski Roboty budowlane – zaprojektowanie i wykonanie modernizacji wzbogacania trójproduktowego sortymentów Groszek, Jaret i Miał dla TAURON Wydobycie S.A.
TAURON Janina Roboty budowlane - przebudowa klasyfikacji końcowej i załadunku węgla w klasie zairnowej 150-20 mm do wagonów w TAURON Wydobycie S.A.
Huta ołowiu Piekary Podział wanny akumulatorowej w Hucie Ołowiu "Orzeł Biały"
PG Silesia Modernizacja ZPMW - Wzbogacanie w pełnym zakresie uziarnienia
JSW Pniówek Remont rurociągu DN 200 zasilającego budynek starej łaźni górniczej w wodę kąpielową w JSW S.A. KWK Pniówek
PGG Marcel Remont podnośników kubełkowych odwadniających produkty z osadzarek wodnych w ZPM PGG O/KWK ROW Ruch Marcel
JSW Borynia Demontaż, transport i rozładunek 3 sztuk pras filtracyjnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi zabudowanymi w budynku kompleksowym ZPMW KWK „Pniówek” Rejon „Suszec” na KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruchu „Borynia”
PGG Wesoła Montaż przesiewaczy na PGG Wesoła
w ramach "Modernizacja układu klasyfikacji wstępnej 200-0 mm"