Realizacje zakończone

Przyjmiemy spawaczy i ślusarzy

Dobre warunki finansowe!

Kontakt: tel.  +48 32 422 75 72

ZMIANA SIEDZIBY NA MIKOŁÓW

Uwaga: od 01.07.2017r. zmiana siedziby firmy Carbo-Eco Sp. z o.o.:

43-190 Mikołów; ul. Żwirki i Wigury 65e

Realizacje zakończone

 

Obiekt Zakres robót
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” remont kapitalny osadnika DORRA
JSW - Borynia remont koła linowego podsiębiernego dla górniczego wyciągu szybowego
JSW - Borynia remont koła linowego podsiębiernego śr. 6000 mm dla górniczego wyciągu szybowego szybu II przedział północny
JSW - Borynia remont kapitalny podnośników kubełkowych B-1000 (2 szt.)
JSW - Borynia remont podnośników kubełkowych B-1000
JSW - Borynia remont konstrukcji stalowej w obiekcie kompleksowym
JSW - Borynia wymiana kół linowych
JSW - Borynia modernizacja węzła wzbogacania surowego miału węglowego
JSW - Budryk remont wielkogabarytowych urządzeń przeróbczych
JSW - Budryk remont kruszarki Bradford
JSW - Budryk remont wielkogabarytowych urządzeń przeróbczych
JSW - Budryk wymiana podnośników kubełkowych B-1000 (2 szt.)
JSW - Budryk dostawa i montaż przesiewaczy wibracyjnych (2 szt.)
JSW – Budryk remont ściany zewnętrznej budynku kompleksowego
JSW – Budryk remont komór stalowych w zbiornikach kamienia nr 1 i 2
JSW – Jas-Mos budowa stacji załadunku kamienia i kruszywa
JSW - Knurów modernizacja elewacji budynku sortowni
JSW - Knurów-Szczygłowice demontaż, zakup i montaż przenośników kubełkowych B-1000 (3 szt.)
JSW - Knurów-Szczygłowice dostawa i wymiana przenośników kubełkowych B-1000 (3 szt.) i B-500 (1 szt.)
JSW - Knurów-Szczygłowice remont przenośnika kubełkowego B-600
JSW - Knurów-Szczygłowice demontaż, dostawa i zabudowa przenośników kubełkowych B-1000 (2 szt.)
JSW - Krupiński zakup i zabudowa 2 pras filtracyjnych komorowych
JSW - Krupiński zakup i zabudowa prasy filtracyjnej
JSW – Krupiński roboty konstrukcyjno-budowlano-montażowe w stacji przesypowej 6.3
JSW - Pniówek remont konstrukcji budynku kompleksowego w części płuczki ob. 3.3
JSW - Pniówek remont pomostów obsługi  w budynku załadowni ob. 5.1
JSW - Pniówek remont budynku suszarni ob. 4.1
JSW - Pniówek remont konstrukcji jezdnej zasuw w załadowni ob. 5.1
JSW - Pniówek remont mostu przenośnikowego ob. 11.2
JSW - Pniówek remont mostu przenośnikowego ob. 4.3
JSW - Pniówek remont obiektu zbiorników płynu przeciw zamarzaniu
JSW - Pniówek remont pomostów na odmulnikach Dorre’a ob. 6.1 i 6.2
JSW - Pniówek remont konstrukcji mostów przenośnikowych ob. 3.5 i 3.6
JSW - Pniówek remont konstrukcji mostu przenośnikowego ob. 4.4
JSW - Pniówek remont konstrukcji mostu przenośnikowego ob. 5.4
JSW - Zofiówka remont kapitalny podnośników kubełkowych B-1000 (2 szt.)
JSW - Zofiówka remont podnośników kubełkowych B-1000
JSW - Zofiówka remont podnośników kubełkowych B-1000
JSW – Zofiówka remont konstrukcji i modernizacja mostu przenośnikowego ob. 2.4
KGHM - Lubin modernizacja wieży szybowej szybu L-I w zakresie wymiany kół linowych
KGHM - Polkowice modernizacja kół linowych szybu P-I i P-V
KGHM - Polkowice wymiana zbiornika odmiarowego w górniczym wyciągu szybowym
KHW – Boże Dary prace montażowe w ramach modernizacji procesu odzysku cieczy ciężkiej
KHW - Staszic dostawa i wymiana stalowego zbiornika kostki w budynku płuczki
KHW - Staszic Remont wzbogacalnika zawiesinowego DISA
KHW - Wesoła modernizacja węzła odwadniania koncentratu w klasie 80-20mm
KHW - Wesoła modernizacja węzła odwadniani
KHW - Wesoła Modernizacja układu rekuperacji cieczy ciężkiej zawiesinowej w  ZPMW
KHW - Wieczorek modernizacja zbiorników załadowczych węgla na poz. 580 m szybu Roździeński
KHW - Wujek naprawa pomostu przenośnika taśmowego nr 915
KHW – Wujek Naprawa pomostu przenośników taśmowych nr 218 i 219
KW - Brzeszcze modernizacja węzła wzbogacania w cieczach ciężkich (DISA – 2 szt.)
KW - Brzeszcze naprawa zsuwni spiralnej w zbiorniku węgla surowego
KW - Brzeszcze naprawa zsuwni spiralnej w zbiorniku węgla surowego
KW - Brzeszcze modernizacja węzła wzbogacania w cieczach ciężkich (DISA)
KW – Jankowice modernizacja pomostu technologicznego 4.3
KW - Piast remont mostów U-306 i U-1006
KW - Ziemowit remont wzbogacalnika DISA
KW - Ziemowit remont ściany wschodniej w zbiornikach węgla surowego – płuczka II
PG Silesia przebudowa rurociągów technologicznych
PG Silesia remont wzbogacalnika DISA
PG Silesia budowa płuczki cyklonowej z cieczą ciężką
PG Silesia dostawa i zabudowa przesiewacza
PG Silesia naprawy konstrukcji żelbetowej budynku płuczki
PG Silesia przebudowa mostów U-203, U-204, U-205
PG Silesia budowa płuczki cyklonowej z cieczą ciężką
PG Silesia roboty budowlano-montażowe w zakresie montażu urządzeń wielkogabarytowych
PGG -  Sośnica modernizacja węzła wzbogacania w osadzarce miałowej wraz z całkowitą automatyzacją nadawy
PGG - Bielszowice Awaryjne wykonanie wymiany dolnych kół linowych w wieży szybu II
PGG - Sośnica dostawa i montaż przesiewacza WP-2
SEJ - Pniówek montaż konstrukcji nośnej hali sprężarek
Tameh wymiana rurociągu CO
TAURON - Janina Wymiana łożyska odmulnika DORRA
Tech Industry Zabrze montaż wykładziny bazaltowej
Telefonika Kraków wybudowanie hali magazynowej
Węglokoks Kraj - Bobrek-Piekary modernizacja stacji przygotowania węgla na sortowni I